ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรี กิตติ บรรณโศภิษฐ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย