ชื่อ - นามสกุล :นายธนานุ จิตรสิงห์
ตำแหน่ง :ครูคศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง