ชื่อ - นามสกุล :นายจังหวัด ศรีสลับ
ตำแหน่ง :ครูคศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานทะเบียน
ที่อยู่ :100/10 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง
Telephone :0865963537
Email :sjungwat@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานทะเบียน