ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ ศรีเพชร
ตำแหน่ง :ครูคศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์