ชื่อ - นามสกุล :นายวิชัย ถิ่นชาญ
ตำแหน่ง :ครูคศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ