[ ZSoraJungZ ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สรนันท์ รุ่งธานี
ชื่อเล่น : 
คิว
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/4/2547
อายุ : 
14
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
pigdopp@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
ตรัง
รหัสไปรษณีย์ : 
92170
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น