[ sopanat ]
ชื่อ-นามสกุล : 
โสภณัฐ นาคมาศ
ชื่อเล่น : 
เล่าปี่
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
24/12/2542
อายุ : 
17
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
paritlove000@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
36 ถนนบ้านโพธิ์
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ตรัง
รหัสไปรษณีย์ : 
92000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0629754944
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย