[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: วิทยาลัยการอาชีพตรัง ::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

สมัครเรียน (ปีการศึกษา 1/2562)

เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
แผนกวิชาที่เปิดสอน
อศจ.ตรัง
หน่วยงานในสอศ.
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 36 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน


  

ชื่อ : นายมาโนช มีศรี
ตำแหน่ง : ครูคศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประภาส รัตนบุษยาพร
ตำแหน่ง : ครูคศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานความร่วมมือ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพิมพ์ทิพย์ ขันตี
ตำแหน่ง : ครูคศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรนุช ปรงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูคศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศราวุธ ปูนสุข
ตำแหน่ง : ครูคศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธนัชญา อ่อนเหลือ
ตำแหน่ง : ครูคศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอำพร นาคใหญ่
ตำแหน่ง : ครูคศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนิภาพร เอียดเสน
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่งานการเงิน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศิรินาถ หยงสตาร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกฤษฎี เหล่าสกุล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
อีเมล์ : tlnaytor@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0831247238

ชื่อ : นางสาวศิรภัสสร ขวัญเมือง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : ที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ โชติกมาศ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจำเริญ เผือกชาย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรอุมา เพียรดี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู)
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศิริพล บุญญา
ตำแหน่ง : ครูคศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานปกครอง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางปวันรัตน์ แนวสวย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุทธิพงษ์ ลิขิตกิจเกษตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายยุทธนา งามแสง
ตำแหน่ง : ครูคศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมนัส แก้วกูล
ตำแหน่ง : ครูคศ.1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพงศธร หนูเล็ก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทีมบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5 : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
11 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ