[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: วิทยาลัยการอาชีพตรัง ::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
แผนกวิชาที่เปิดสอน
อศจ.ตรัง
หน่วยงานในสอศ.
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 23 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

แผนผังหน่วยงาน
�่ายวิชา�าร
Click ดูประวัติ
นายคนึง อ่อนเหลือ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางพิมพ์ทิพย์ ขันตี
ครูคศ.3
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
Click ดูประวัติ
นางสาวอรนุช ปรงแก้ว
ครูคศ.3
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
Click ดูประวัติ
นายยุทธนา งามแสง
ครูคศ.1
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
Click ดูประวัติ
นายเธียรศักดิ์ ศรีขำ
ครูคศ.3
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Click ดูประวัติ
นายศิริพล บุญญา
ครูคศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานปกครอง
Click ดูประวัติ
นางสาวอรอุมา เพียรดี
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นายประมวล บุญช่วย
ครูคศ.2
หัวหน้างานความร่วมมือ
Click ดูประวัติ
นายประยุทธิ์ อินทร์จันทร์
ครูคศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
Click ดูประวัติ
นายมาโนช มีศรี
ครูคศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ ศรีเพชร
ครูคศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Click ดูประวัติ
นายธนานุ จิตรสิงห์
ครูคศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
Click ดูประวัติ
นายศราวุธ ปูนสุข
ครูคศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
Click ดูประวัติ
นางธนัชญา อ่อนเหลือ
ครูคศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
Click ดูประวัติ
นางอำพร นาคใหญ่
ครูคศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทีมบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา