[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.:: วิทยาลัยการอาชีพตรัง ::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
แผนกวิชาที่เปิดสอน
อศจ.ตรัง
หน่วยงานในสอศ.
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 49 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ข้อมูลสถานศึกษา  
 

        

1.  สภาพทั่วไป
      1.1 ประวัติของสถานศึกษา
       วิทยาลัยการอาชีพตรังเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ ทุ่งนางหวัง ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 70 หมู่ที่ 4   ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองจังหวัดตรัง มีเนื้อที่75ไร่เดิมเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพตรัง (Trang Area Vocational Center) ตามโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา ประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการเรียน การสอนวิชาชีพ หมวดวิชาบังคับ และวิชาเลือกตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรม  ธุรกิจและเกษตรกรรม ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและกรมสามัญศึกษา  ที่อยู่ในพื้นที่บริการระยะทาง 15-20 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังจัดการเรียน การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เป็นหลักสูตรเบ็ดเสร็จ จัดการศึกษาได้ตามความต้องการของท้องถิ่น ทำให้ผู้เรียนมีวิชาชีพและทักษะเพิ่มขึ้น
         ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 กรมอาชีวศึกษา ได้ยกฐานะศูนย์ฝึกวิชาชีพตรังเป็นวิทยาลัยการอาชีพตรัง เป็นสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทำให้บทบาทในการจัดการศึกษา กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น ได้เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาแรก คือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) 2 สาขาวิชา คือ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างยนต์ ในปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา คือ ช่างไฟฟ้ากำลัง และ ปี พ.ศ. 2536 เปิดสอนเพิ่มอีก 4 สาขาวิชา คือช่างยนต์ช่างเชื่อมโลหะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และการบัญชี ปี พ.ศ. 2537  เปิดสอนสาขาวิชาช่างก่อสร้างเป็นสาขาที่ 7 ในปี พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย พ.ศ. 2540 เปิดสอนสาขาวิชาใหม่อีก 2 สาขาวิชา คือ การเลขานุการ และ คหกรรมธุรกิจ และต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้ขยายการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 3 สาขาวิชา คือ ช่างเทคนิคการผลิต ช่างไฟฟ้ากำลัง และการบัญชี นอกจากนี้ยังได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบสะสมหน่วยกิต อีก 2 สาขาวิชา คือ ช่างกลโรงงาน และช่างไฟฟ้ากำลัง และปี พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี  สาขาวิชาช่างยนต์ ปี พ.ศ. 2544 เปิดสอนเพิ่มสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 7 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 6 สาขาวิชา
       1.2 ขนาดและที่ตั้งขนาด มีพื้นที่75 ไร่
              ที่ตั้งตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ ทุ่งนางหวัง  ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านควน  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92000 โทรศัพท์ 0-75501-068-9 โทรสาร 0-75501-068 ระบบเครือข่าย Internet :  http: //www.tic.ac.th สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  trang04 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
       1.3 สภาพชุมชนเศรษฐกิจ สังคม
              วิทยาลัยการอาชีพตรัง  ตั้งอยู่ในย่านชุมชนรอบๆ วิทยาลัยฯ เป็นชุมชนใหม่ ผสมผสานกับชุมชนเก่ามีหน่วยงานราชการตั้งอยู่รอบๆ มีตลาดนัดตอนเย็น ร้านค้า บ้านเช่า และหอพัก นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบ้านเรือนราษฎรบางส่วน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง และค้าขาย ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อยู่ในระดับประถมศึกษา รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย 5,000 – 10,000 บาท ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายของนักเรียนคนละ 100-200 บาทต่อวันสถานที่สำคัญรอบวิทยาลัย ได้แก่
           1) วิทยาลัยเทคนิคตรัง
           2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
           3) โรงเรียนวิเชียรมาตุ
           4) วัดทุ่งหวัง
           5) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง
           6) สถาบันโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
           7) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 47 จังหวัดตรัง
           8) กองร้อย อสจ. ตง. ที่ 1
           9) สำนักงานโยธาธิการ จังหวัดตรัง
         10) สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7
         11) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435
         12) ศูนย์บำรุงรักษาทางตรัง
         13) หมวดการทางย่านตาขาว
         14) ศูนย์บริการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัดตรัง
         15) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง
          16) สถานีวิทยุ วปถ.17 ตรัง
         17) โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการสยาม
         18) โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง)
         19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน