หน้าแรกบุคลากรหลักสูตรนักศึกษากิจกรรม  
 
เมนูหลัก

    หน้าแรก

    บุคลากร

    หลักสูตร

    นักศึกษา

    กิจกรรม   
สาระน่ารู้

    อาหารและโภชนาการ

    อาหารกับการดำรงชีวิต

    สารอาหารที่ทำให้ผมสวย

    สมุนไพรแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
อาหารสุขภาพ

    10 วิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพ

    อาหารสุขภาพตามช่วงอายุ

   อาหารฟังก์ชัน

   ข้าวโอ๊ตธัญชพืชมากประโยชน์

เมนูอาหาร

    โจ๊กหมูไข่เค็ม

    ข้าวผัดโป๊ะแตก

    สเต๊กปลาแซลมอน

    สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน

    ขนมขี้หนู

รวมศัพท์

   


หลักสุตร
 
แผนกอาหารและโภชนาการ

     ระดับ  ปวช. ชั้นปีที่ 1

วิชาสามัญทั่วไป
-   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-   ภูมิเศรษฐศาสตร์
-   พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
-   ชีวเคมี
วิชาพื้นฐาน
-   พลักงานและสิ่งแวดล้อม
-   ศิลปะและการออกแบบ
-   อาหารและครอบครัว
วิชาชีพสาขางาน
-   ขนมไทย
-   เบเกอรี่เบื้องต้น
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
-   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 

    ระดับ ปวช.  ชั้นปีที่  2

วิชาสามัญทั่วไป
-   เพศศึกษา
-   ศิลปการพูด
วิชาสามัญพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ
-   คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
วิชาพื้นฐาน
-   มารยาทและการสมาคม
-   คอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ
วิชาชีพสาขาวิชา
-   การสุขาภิบาลอาหาร
-   โภชนาการเบื้องต้น
วิชาชีพสาขางาน
-   เบเกอรี่เพื่อการค้า
-   เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
-   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

    ระดับ  ปวช.  ชั้นปีที่  3 

วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
-   ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม
วิชาชีพพื้นฐาน
เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
วิชาชีพสาขางาน
-   โภชนาการบุคคล
-   น้ำพริกและเครื่องจิ้ม
โครงการ
-   โครงการ
หมวดวิชาเลือกเสรี
-   อาหารผู้สูงอายุ
-   โภชนาบำบัด
-    การบรรุจุภัณฑ์อาหาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
-   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 

  ©Copyright  2012  Webmaster All rights reserved.