• นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    พร้อมด้วยเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น กลุ่มคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเยี่ยมชม โครงชีววิถีฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง

    อ่านต่อ

นักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพตรัง รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินทุน 50,000 บาท จากโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ “ผลงานแผนธุรกิจ เกาหยุก” ได้รับเกียรติมอบรางวัลโดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ

นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์ กู้ยืมเงินทุนจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้เข้าร่วมรับข่าวสารด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE)